Ιταλία: Η λογοκρισία της αλληλογραφίας του αναρχικού συντρόφου Alfredo Cospito ανανεώθηκε Ελ/Ιτ

Ενημερώνουμε πως τον Ιανουάριο η λογοκρισία της αλληλογραφίας ( εισερχόμενης και εξερχόμενης ) του αναρχικού συντρόφου Alfredo Cospito,  φυλακισμένου σήμερα με εικοσάχρονη ποινή για την υπόθεση Scripta Manent, ανανεώθηκε. Υπενθυμίζουμε πως λογοκρισία είχε και προηγουμένως διεταχθεί μεταξύ Σεπτεμβρίου και Δεκεμβρίου του 2021. Ο Alfredo πρόσφατα υποβλήθηκε σε ένταλμα σύλληψης στα πλαίσια της επιχείρησης Sibilla στις 11 Νοεμβρίου, καθώς κατηγορείθηκε για υποκίνηση εγκληματικών ενεργειών με το επιβαρυντικό στοιχείο των τρομοκρατικών προθέσεων, σε σχέση με την έκδοση της αναρχικής εφημερίδας ‘Βιτριόλι’. Το ένταλμα σύλληψης στη συνέχεια ακυρώθηκε από το δικαστήριο επανεξέτασης της Perugia στις 16 Δεκέμβρη, καθώς η υπόθεση εναντίον όλων των υπό διερεύνυση συντρόφων παραμένει ανοιχτή.

Επαναστατική Αλληλεγγύη με τους φυλακισμένους Αναρχικούς

Η διεύθυνση του Συντρόφου:

Alfredo Cospito
Casa Circondariale di Terni
strada delle Campore 32
05100 Terni (Italy)


È stata rinnovata la censura sulla corrispondenza al compagno anarchico Alfredo Cospito

Informiamo che nel mese di gennaio è stata rinnovata la censura sulla corrispondenza al compagno anarchico Alfredo Cospito, attualmente imprigionato per la condanna a 20 anni nel processo “Scripta Manent”. Ricordiamo che la censura era stata precedentemente disposta anche tra settembre e dicembre 2021. Alfredo è stato recentemente destinatario di un mandato d’arresto nel contesto dell’operazione “Sibilla” dell’11 novembre, in quanto accusato di istigazione a delinquere con l’aggravante della finalità di terrorismo, in relazione alla pubblicazione del giornale anarchico “Vetriolo”. L’ordinanza d’arresto è stata successivamente annullata dal tribunale del riesame di Perugia il 16 dicembre, mentre resta aperta l’inchiesta contro tutti i compagni indagati.

Solidarietà rivoluzionaria con gli anarchici imprigionati.

L’indirizzo del compagno:

Alfredo Cospito
Casa Circondariale di Terni
strada delle Campore 32
05100 Terni

Πηγή: darknights

Μετάφραση: Δ.ο Ragnarok