Θεσσαλονίκη: Aυτοκόλλητα για την προώθηση του αναρχικού αγώνα

Τέσσερα αυτόκολλητα για τη διάχυση των αναρχικών προταγμάτων. Για ψηφιακή χρήση, αλλά και τύπωση. Τα αρχεία σε pdf και jpg.

antispe2

szasz

Στάχτη_θα_γίνεις_κόσμε_γερασμένε

αντισπε1

Πηγή: Athens Indymedia

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.